Jest to symbol zastępczy subdomeny pomocni.sagnet.pl